Hjälp med bisvärm

Har en bisvärm slagit sig ner i din trädgård kommer de med stor sannolikhet från en bikupa i närheten. Den som äger kupan blir oftast tacksam om du ringer så hen kan ta hand om svärmen.

I vår förening finns två svärmfångare, om man inte vet vart bina kommer ifrån:

Berth Eriksson
Tel. 072-3417581

Niklas Bengtsson
Tel. 070-5824003

Det finns även en central Svärmtelefon dit du kan ringa: