Försäkra dina bin

Försäkring mot amerikansk yngelröta

Som biodlare har du möjlighet att teckna försäkring hos WaterCircles mot amerikansk yngelröta som är en smittsam bisjukdom som kan drabba bisamhällen. Om du tecknar försäkring mot amerikansk yngelröta får du ersättning om du drabbas och ditt bisamhälle måste förintas. Som ägare är man enligt lag skyldig att se till att sjukdomen inte sprids.

Sedan juni 2021 har WaterCircles höjt ersättningen per drabbat bisamhälle från 2500 kr till 5000 kr, utan att premiebeloppet höjts.

Klicka här för att läsa mer…

 

Medlemsförsäkring

Ingår i medlemsavgiften – består av ansvarsförsäkring och olycksfallsförsäkring.

Ansvarsförsäkring

Ersättningsbelopp
Ansvar                                        10.000.000
Rättsskydd                                 5 prisbasbelopp

Självrisk – 10 % av prisbasbeloppet gäller för Ansvar.
Självrisk – 0,2 av ett prisbasbelopp och 20 % av kostnaderna över 0,2 prisbasbelopp gäller för Rättsskydd.

Olycksfallsförsäkring
Medlemsförsäkring – gäller vid olycksfall som drabbar den försäkrade under möten och sammankomster i Biodlarnas regi (enbart medlemmar). Vidare omfattas medlemmen under utövande av egen biodlarverksamhet.

Klicka här för att läsa mer

 

Biodlarförsäkring

En Biodlarförsäkring (försäkring för bla bisamhällen) finns möjlighet att teckna, som en tilläggsförsäkring (försäkringsbreven kommer dock i två separata dokument). Försäkringen kan tecknas av dem som har en gårdsförsäkring eller en lantbruksförsäkring i Länsförsäkringar. För att teckna denna tilläggsförsäkring vänder man sig till sitt lokala länsförsäkringsbolag.

Klicka här för att läsa mer…