Välkommen till Västernärkes biodlarförening

Vi är en lokalförening i SBR med verksamhet i Lekeberg, med föreningsbigård på Högan i Fjugesta.
Vi har i dagsläget ca 80 medlemmar från hela Närke, och har föreningsträffar vid klubbhuset under bisäsongen, samt anordnar även kurser.