Bilder

Översvämning på Högan 13 augusti 2023

När vi kom ner till vår föreningsstuga vid Högan i Fjugesta på söndagsförmiddagen, kunde vi bara konstatera att vattnet i ån, som rinner förbi 10 m bakom huset hade stigit kraftigt, och rann över sina bräddar. Vårt hus, tillsammans med andra byggnader stod under meterdjupt vatten. Inomhus stod vattnet 50 cm upp över golvet, och all vårt bi-material som stått på golvet, i stugan och materielförrådet var dränkt, och simmade i vatten. Våra tre bisamhällen som vi just påbörjat invintring av, stod i vatten upp till halva nedre lådan. Två var kvar på plats, det tredje hade ryckts med av strömmande vatten, och hittades mitt i ån ca 50m norr om stugan. Vi lyckades, badande i midjehögt vatten, forsla in kuporna till torr mark. Tyvärr var det bara ett av samhällena som klarade vattenmassorna, de båda andra gjorde det inte. Tack och lov verkar det kvarvarande vara vitalt och vi har förhoppning att det ska klara vintern.

Förenings(idé)kväll på Högan den 11 maj 2023

Resa till Åsens by 2018

Årsmötet 2017