Bli medlem i vår förening

Du är varmt välkommen att bli medlem i Västernärkes biodlarföreningen. Ditt medlemskap innebär bl. a. att:

  • du får tillfälle att träffa andra biodlare och utbyta erfarenheter om biodling
  • du i föreningen har en föreningsbigård, tillsammans med andra medlemmar
  • din förening kan odla drottningar till medlemmarna, du kan få lära dig om varroabekämpning, arbeta i eller bara umgås kring bikuporna
  • du kan få möjlighet att delta i aktiviteter som erbjuds medlemmarna,
  • du kan delta i t.ex. möten, studiebesök, utbildningar, o.s.v.
  • du får delta i föreningens årsmöte som genomförs i november varje år

 

Så här gör du för att lösa medlemskap:
Klicka här för att få all information om att bli medlem…

Dina medlemsförmåner
Klicka här för att läsa om allt du får som är medlem i Biodlarna…