Kontaktpersoner

Ordförande
Kent Evertsson
Telefon: 073-8253804

Sekreterare
Maria Hernfridsson

Vice ordförande
Patrik Svanberg

Kassör
Lars Ekström

Övriga ledamöter
Britt och Peter Ekman
Frank Hartwig

 

Kontakta styrelsen