Nybörjarkurs biodling 2024

Västernärkes biodlarförening anordnar i samarbete med studieförbundet vuxenskola Örebro en nybörjarkurs i biodling under våren 2024.

Kursen genomförs i form av fyra teoriträffar under mars månad. Ca 2 tim varje gång, där vi i lugnt tempo går igenom biodlaråret, bi-biologi, utrustning, honungshantering och allt övrigt som man behöver veta när man vill starta upp. Mycket tid för frågor kommer att finnas.

Efter medlemskap i föreningen, är ni sedan mycket välkomna att delta i det praktiska biskötselarbetet i föreningsbigården vid Högan i Fjugesta, där kupor är avsedda för nybörjare, och alla som vill prova praktisk biodling i olika former. Vi har träffar varje onsdag från och med maj, se kalender på vår hemsida.

Kursavgift: 2000 kr, inkluderar kursbok och bihälsohandbok

Kursstart: Onsdag 27/3 kl 18. Följs sedan av 3/4, 10/4 och 17/4, samma tid.

Max antal deltagare: 10

Lokal: Studieförbund Vuxenskola, Örebro, Fabriksgatan 8

Kursansvarig: Kent Evertsson

Länk till anmälan: Klicka här…